Y-Games

esport tournament

1-3.6.2018

refinery gallery - BRATISLAVA

CLASH ROYALE

[archívny príspevok]

Požiadavky Herný účet ID

 • Hráči musia vstúpiť a súťažiť v turnaji s ich Clash Royale nickom a s jedinečným hashtagom, ktorý zadali pri registrácii turnaja game ID,
 • Pokiaľ dôjde k zmene mena v hernom klientovi pred začiatkom turnaja, sú túto skutočnosť bez zbytočného odkladu povinní oznámiť administrátorovi turnaja v dostatočnom časovom predstihu. Zmena mena in game počas prebiehajúceho turnaja je dôvodom na okamžitú diskvalifikáciu.
 • Ak sa hráč rozhodne súťažiť na turnaji s iným herným účtom ako zaregistroval, má povinnosť oznámiť a vykonať zmenu registrácie pred začatím turnaja.
 • Ak hráč z akéhokoľvek dôvodu počas turnaja stratí prístup na svoje herné zariadenie  a nie je schopný sa z akéhokoľvek dôvodu na svoj účet prihlásiť na inom zariadení, je povinný túto skutočnosť  bezodkladne oznámiť administrátorovi a oznámiť mu na akom účte bude pokračovať v turnaji alebo oznámi svoje odstúpenie. Hranie na inom účte, ktorý nebol registrovaný a/alebo nebol schválenia administrátorom je dôvodom na automatické vylúčenie z turnaja.

Všeobecné pravidlá pre maximálny turnajový level v hre

 • King level cap: 9
 • Common level cap: 9
 • Rare level cap: 7
 • Epic level cap: 4
 • Legendary level cap: 1
 • Overtime: 3 minúty

Turnaj mód: Ingame turnaj vytvorený v hre  (side event)

 • turnaj trvá 1 hodinu.
 • preparation time (2 hodinový čas od vytvorenia turnaja po jeho spustenie je v hre) nemusí byť dodržaný! začína sa hrať po oznámení administrátora o spúšťaní turnaja
 • hráč musí mať minimálne level 8, aby sa mohol turnaja in game zúčastniť
 • nižšie levely (king twr, level kariet) sa oproti turnajovému “level cap” nezvyšujú! Ak si level 8, tvoje veže v turnaji budú level 8, ak máš level napr. mega miniona 5, budeš hrať celý turnaj s takýmto levelom aký v skutočnosti máš
 • vyššie levely sú znížene na turnajovú úroveň
 • hráči môžu používať akékoľvek karty, ktoré majú v hre odomknuté
 • hráči si môžu meniť decky mezi zápasmi
 • v turnaji sa neuplatňuje žiadny typ banu na karty, ak by však prišlo k uvedeniu novej karty počas priebehu turnaja, alebo v jeho krátkom časovom predstihu, organizátor si vyhradzuje právo takúto kartu počas turnaja zakázať. Nerešpektovanie takéhoto zákazu spôsobuje automatickú diskvalifikáciu hráča. Ban karty sa oznamuje vždy adminom pred samotným spustením turnaja.
 • pre tento typ turnaja nie je potrebné zmeniť svoj vlastný klan, ale organizátor si vyhradzuje možnosť, že povolí vstup do turnaja len cez vstup do klanu, toto opatrenie slúži na zabránenia šírenia hesla a prístupu do turnaja neregistrovaným hráčom
 • poradie hráčov je určené zásadne umiestnením v ranku v samotnom turnaji. Na diskvalifikovaných alebo neregistrovaných hráčov sa pre určenie poradia neprihliada to znamená, že poradie sa vytvorí len z riadnych hráčov.

 

Turnaj mód 1:1 Friendly Battle

 • Typ zápasu: 1v1
 • Čas zápasu: 3 minúty
 • Čas predĺženia zápasu: 3 minúty
 • Mód:  BO5
 • Formát vyraďovania v prvý deň sa hrá swiss turnaj, druhý deň double elimination pre postupujúcich 16 hráčov
 • hráč musí mať minimálne level 8, aby sa mohol turnaja in game zúčastniť,
 • hráč sa musí vzájomné zápasy dostaviť do klanu určeného organizátorom v dostatočnom predstihu pred jeho začiatkom
 • zápasy prebiehajú výzvou na friendly battle v klane, s označením svojho protivníka podľa rozpisu
 • nižšie levely (king twr, level kariet) sa oproti turnajovému “level cap” zvyšujú! Ak si level 8, tvoje veže v turnaji budú level 9, ak máš level napr. mega miniona 5, budeš hrať celý turnaj s turnajovým levelom  teda v tomto prípade bude rare karta na levely 7. Vyššie levely sú znížene na turnajovú úroveň
 • hráči môžu používať akékoľvek karty, ktoré majú v hre odomknuté
 • hráči si môžu meniť decky medzi zápasmi
 • v turnaji sa neuplatňuje žiadny typ banu na karty, ak by však prišlo k uvedeniu novej karty počas priebehu turnaja, alebo v jeho krátkom časovom predstihu, organizátor si vyhradzuje právo takúto kartu počas turnaja zakázať. Nerešpektovanie takéhoto zákazu spôsobuje automatickú diskvalifikáciu hráča. Ban karty sa oznamuje vždy adminom pred samotným spustením turnaja.

Priebeh Zápasov Friendly battle:

 • hráč na ľavej strane v rozpise zápasov vytvára hru ako prvý
 • hráč na pravej strane v rozpise zápasov vytvára hru ako druhý
 • hráč na ľavej strane v rozpise zápasov vytvára hru ako tretí atď.
 • pokiaľ domovský klan hráča v čase opustenia klanu z dôvodu turnaja nemá splnenú clan chest, zmenou klanu o ňu hráč prichádza bez náhrady. Veríme, že samotný turnaj a herný zážitok je vás dostatočne motivujúci pre túto malú obeť.

Všeobecné pravidlá pre správanie sa v turnajovom klane

 • hráči využívajú chat len v nevyhnutnej miere, tak aby ostal prehľadný pre admina
 • hráči berú na vedomie, že nešportové prejavy (nadávky, alebo znevažujúce poznámky, spamovanie v chate) môžu viesť k strate bodu, alebo priamo k diskvalifikácii z turnaja.
 • hráči sú povinní hrať podľa rozpisu, v prípade meškania viac ako 10 minút, môže admin rozhodnúť o ich diskvalifikácii alebo uzná free win pre súpera. Očakávané meškanie alebo zmeškanie hry (napr. zdravotných, alebo momentálna indispozícia) je hráč povinný hlásiť vopred inak automaticky stráca hru, prípadne postup. Admin má právo predĺžiť hráčovi lehotu na odohranie zápasu z mimoriadnych dôvodov.
 • akékoľvek podvádzanie, hranie za iných hráčov, zavádzanie admina pri zapisovaní výsledkov, neslušné a nešportové správanie in game v chate, je dôvod na okamžité vylúčenie a dokonca zákaz účasti na iných turnajoch organizátora.

Pravidlá pri výpadku internetového pripojenia

 • hráči využívajú wifi určenú organizátorom, prípadne vlastné dáta
 • v prípade výpadku, lagu, alebo straty pripojenia počas duelu v móde 1:1 okamžite túto skutočnosť hlásia adminovi.
 • admin môže nariadiť opakovanie zápasu, alebo uzná výsledok na základe doterajšieho priebehu hráčovi, ktorý jasne viedol s prihliadnutím na zvolený deck hráčov, jeho teoretickú možnosť zvrátiť stav, zostávajúci čas do konca duelu a podobne
 • vzhľadom na skúsenosti zo svetových a lokálnych turnajov, odporúčame hráčom, aby mali vo svojich zariadeniach počas herných dní aktivované aj dátové služby, pretože z dôvodu vyššej moci, môže nastať situácia,  keď nie je možné zabezpečiť pripojenie prostredníctvom wifi. Organizátor sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie, aby sme predišli tomuto typu problémov, ale z dôvodu vysokého počtu zariadení a ich rôznych typov môže dôjsť napriek všetkej odbornej starostlivosti k problémom s pripojením.
 • vytváranie vlastných wifi hotspotov pre spoluhráčov môže spôsobiť problémy s pripojením ostatných hráčov a situáciu môže zhoršiť! hráč je povinný informovať a rešpektovať pokyny admina/technika

Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá turnaja zmeniť, alebo doplniť pred samotného turnaja.

Počas turnaja je organizátor oprávnený meniť pravidlá  len v nevyhnutnej miere a to tak, aby bol neustále zachovávaný duch fair play a plynulosť priebehu celej súťaže.

Zoznam hráčov

 1. TheTeemoPlayer
 2. Inaequalis 1 – Tommyk
 3. Ineaqualis 2 – mamarman
 4. X-art Slovakia – Rimi
 5. eSuba 1 – pavelfi
 6. eSuba 2 – Oukeerek
 7. eSuba 3 – CHIPY
 8. eSuba 4 – Elfkam
 9. headko22
 10. swedenko
 11. Tiger E-Sport – Adamsvk123
 12. Flycom – Cadam
 13. AdamSVK_Team – nevím nick
 14. Cheeri – Skywayter
 15. danoboss
 16. Patres
 17. Megalodon
 18. Fifqo
 19. Corkare – AlexMHD
 20. Team Titan Esports – Manny
 21. Zetko 1 – Jess
 22. Zetko 2 – Jaffo
 23. Zetko 3 – Unseen
 24. Zetko 4 – Kuseq
 25. Zetko 5 – TobiB
 26. Zetko 6 – Hyuj
 27. Zetko 7 – Synek
 28. Zetko 8 – Mára Škvára
 29. Zetko 9 – Adů
 30. Zetko 10 – Lotr Sniper
 31. Zetko 11 – HulkSk
 32. Zetko 12 – Pepis
 33. Zetko 13 – Dandar
 34. Inside Games – Taťka
 35. Inside Games – Sirios
 36. Inside Games – Jo
 37. Inside Games – Henry
 38. Inside Games – Fallenreject

Hlavný partner turnaja v Clash Royale

telekom_logo

( Prečítané 2595 krát)