MSR

Y-Games

14-15.10.2017

FIIT STU - BRATISLAVA

League of Legends

League of Legends (LoL)

Informačná stránka pre účastníkov turnaja v hre League of Legends

Každý účastník turnaja v hre League of Legends na podujatí MSR Y-Games je povinný priebežne sledovať túto stránku a riadiť sa nasledovnými pravidlami. Ktokoľvek, kto sa registruje do hry League of Legends na podujatí MSR Y-Games automaticky súhlasí s týmito pravidlami a potvrdzuje, že si ich prečítal a rozumel im. Pravidlá sa pred turnajom aj v priebehu turnaja môžu meniť a upravovať podľa potrieb organizátorov. Každý zúčastnený sa zaväzuje počúvať a dodržiavať pokyny organizátora hernej sekcie League of Legends na podujatí Y-Games.

Twitch.tv/ygameslol

DÁTUM: 14-15.10.2017

1. HRÁČI A TÍMY

Hráči sa na podujatie Y-Games, do hry League of Legends, registrujú pomocou online formulára, ktorý bude uverejnený na úvodnej stránke ygames.sk. Tímy vyberá a ohlasuje organizátor a správca hernej sekcie League of Legends na základe času registrácie tímov (prednosť majú VIP tímy). Tím zaregistrovaný po ukončení registrácie sa nemôže zúčastniť turnaja bez upovedomenia hlavného administrátora hry League of Legends. Hrací server sa volil podľa požiadaviek hráčov – hlasovaním vyhralo EUNE. Organizátor neposkytuje herné účty pre hráčov, ktorí nemajú herný účet na určenom serveri. Tímy si hráči skladajú ešte pred podujatím. Každý tím môže mať jedného náhradníka, ktorý však nesmie byť v žiadnom inom tíme. Hráči sa musia dostaviť na podujatie a všetky zápasy odohrať v stanovený deň, hranie z domu nie je povolené. Y-Games turnaj je BYOC (Bring Your Own Computer), takže je nutné, aby si každý hráč priniesol svoj vlastný počítač. Časový limit na pripojenie, spojazdnenie či opravu poruchy zariadenia je 30 minút, v prípade prekročenia tejto doby je možné tím diskvalifikovať bez nároku na vrátenie štartovného. Hráči sa pripájajú na sieť pomocou LAN konektora na notebooku(počítači), takže si treba pred turnajom skontrolovať funkčnosť(prívrženci jabĺk si doniesť prechodku).

2. SPRÁVANIE

Hráči sú povinní správať sa k druhému tímu s rešpektom, sú povinní dodržiavať etický kódex chovania. V prípade zistenia zlého chovania si organizátor vyhradzuje práve vyradiť jednotlivca/poprípade tím z turnaja bez nároku na vrátenie prezentačného poplatku.

3. CHEATOVANIE

V prípade zistenia použitia nelegálnych pomôcok v hre – tzv. cheatov, si organizátor vyhradzuje plné právo na vylúčenie celého tímu z turnaja s možnosťou dodatočného zákazu pre budúce ročníky.

4. SYSTÉM A ŠTÝL HRANIA

League o Legends turnaj odštartuje v sobotu doobeda, kde bude 17 tímov rozdelených do štyroch skupín po štyroch a jedna skupina s piatimi tímami. Podobne ako minulé turnaje sa budú vzájomné duely hrať formátom BO2, v play-off osem najlepších tímov bude hrať formátom BO3.

5. BANNING A PICKING SYSTÉM

Celý banning a picking systém sa hraje podľa turnajového draft módu. Hru musí založiť tím, ktorý je vyššie v tabuľke turnaja. Tento tím má taktiež prvý výber champióna (hernej postavičky). Priemerné MMR tímu bude uvedené v hernej tabuľke na stránke y-games.sk minimálne 2 dni pred začiatkom turnaja.

6. SCREENSHOTY A ZADÁVANIE VÝSLEDKOV

Víťazný tím je povinný zabezpečiť screenshot s konečným výsledkom z lobby, a to okamžite po skončení zápasu. Screenshot je povinný odoslať na e-mailovú adresu lol@ygames.sk, poprípade kontaktovať organizátora hernej sekcie League of Legends, ktorý si výsledok zapíše.

7. REMAKE HRY

V prípade, ak niektorému hráčovi spadne hra ešte pred piatou minútou a zároveň firstbloodom, drakom alebo vežou má jeho tím právo na remake hry. Remake hry sa musí urobiť okamžite a hráč, ktorému hra spadla, má klasicky 10 minút na opätovné spojazdnenie hry. V prípade problémov je možné hráča nahradiť náhradníkom. Picky a summoner spells ostávajú rovnaké.

8. PAUZA

V prípade, že niektorému z hráčov padne hra, tím môže pozastaviť hru. Hráč, ktorému padla hra má 15 minút na znovupripojenie sa do hry. Tím ma nárok na 15 minútovú pauzu. Pauza nemôže byť vykonaná uprostred teamfightu!

9. DODRŽIAVANIE LIMITOV HERNÉHO TURNAJA

Tím má presne 15 minút na začatie hry. Zdržiavanie herného turnaja sa trestá podľa uváženia organizátora hernej sekcie League of Legends. Každý tím si musí zvoliť svojho vedúceho. Vedúci je povinný nahlasovať akékoľvek problémy, ktoré sa počas turnaja vyskytnú v jeho tíme – problémy s konektivitou, problémy s rozmiestnením, problémy s hracím klientom, prípadne počítačom.

10. VYSIELANIE A STREAMOVANIE HERNÝCH ZÁPASOV

Hráči majú striktný zákaz akokoľvek streamovať, vysielať, shoutcastiť či iným spôsobom zdieľať audio alebo vizuálny obraz hry. Organizátor podujatia si exkluzívne vyhradzuje akékoľvek práva vzťahujúce sa k pokrytiu hier v sekcii League of Legends na podujatí Y-Games. Tieto práva zahŕňajú akékoľvek formy prenosu (IRC botmi, shoutcastmi, stream, GTV, TV vysielanie, a podobne. Y-Games má právo poskytnúť práva na vysielanie zápasu alebo niekoľkých zápasov tretej osobe alebo samotným zúčastneným hráčom. V tomto prípade je potrebné, aby sa podmienky dohodli s manažérom Y-Games a organizátorom hernej sekcie League of Legends ešte pred podujatím.

Rozpis skupín

lol MSR skupiny

 

Streamovanie zápasov počas turnaja je zakázané a môže viesť k diskvalifikácii celého tímu.

Administrátori si vyhradzujú právo na zmenu pravidiel počas turnaja

Prizepool

  1. miesto 750€ + vecné ceny
  2. miesto 300€ + vecné ceny
  3. miesto 150€ + vecné ceny

KONTAKT

lol@ygames.sk

( Prečítané 7476 krát)