Y-Games

esport tournament

1-3.6.2018

refinery gallery - BRATISLAVA

DOTA 2

PRAVIDLÁ

Prizepool:

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

Účasťou na turnaji Y-Games v hre DOTA 2 beriem na vedomie všetky pravidlá
a predpisy, vyhlásenia a rozhodnutia adminov.
Každý účastník musí rešpektovať adminov a ďalších účastníkov. Urážky
a neférové alebo neúctivé správanie voči ostatným nebude tolerované a bude
potrestané.
Každý účastník musí mať najnovšiu verziu Steam klienta a hry Dota 2. Inštalácia
a kontrola aktualizácií sa musí spraviť v predstihu pred každým zápasom.
Ak nevyjde nový patch priamo pred zápasom , tak aktualizácia nie je dôvodom na
odklad zápasu.
Každý team prijíma oficiálny rozpis súťaže a prehlasuje že je schopný dostaviť
sa načas.
Administrátori turnaja majú vždy posledné slovo, a ich rozhodnutia nemusia byť zahrnuté alebo podrobne
popísané v týchto
pravidlách, či v extrémnych prípadoch si môžu s týmito pravidlami odporovať, pre zachovanie fair-play a
športového ducha.

Obsah
1 Tímy a hráči 
1.1 Náhradníci
2 Pred hrou 
2.1 Strany a pickovanie
2.1.1 Bo1
2.1.2 Bo3
2.2 Diváci 
3 Počas hry 
3.1 Pauzy 
3.2 Disconnect / Reconnect
3.3 Bugy
3.4 Externé programy / Hacky / Cheaty 
4 Koniec hry
5 Tresty

1 Tímy a hráči
1.1 Náhradníci
Ak tím potrebuje náhradníka, musí spĺňať tieto podmienky:
Nie je v inom tíme
Zaplatil za turnaj
Druhý tím s tým musí súhlasiť
Maximálny počet náhradníkov 1
Tento hráč bude mať pred menom „stand-in“ alebo „smurf“
2 Pred hrou
2.1 Strany a pickovanie
2.1.1 Bo1
Kapitáni z obidvoch tímov si strihnú(kameň, papier, nožnice), hodia mincou alebo vylosujú. Víťaz si
vyberie stranu (radiant / dire ) alebo first pick.
2.1.2 Bo3
V prvej hre BO3 team, ktorý je v hornom políčku bracketu bude hrať za stranu radiant a kto má first
pick je náhodne nastavený.
2.2 Diváci
Do lobby sa môžu napojiť okrem 10-tich hráčov jedine admini a komentátori .
3 Počas hry
3.1 Pauzy
Každý team ma právo pozastaviť hru na prijateľný čas, ak to hráč oznámi najmenej 3 sekundy
dopredu a udá rozumný dôvod. (Výnimka : nie je potrebné ak sa niekto odpojí).
Hra nemôže pokračovať dokým oba tímy s tým nesúhlasia. Keď je počet alebo doba trvania prestávok
príliš dlhá , kontaktujte administrátora a ten môže povoliť pokračovanie.
3.2 Disconnect / Reconnect
Ak sa hráč odpojí, hra musí byť hneď pozastavená. Každý hráč má desať minút na pripojenie.(V
prípade , že tá istá osoba sa odpojí viac krát, všetky časy sa sčítavajú). Ak ubehne tento čas,
nepriateľsky team môže pokračovať v hre, ak admin nepovie inak.
3.3 Bugy
Ak dôjde k nejakému vážnemu bugu, hra musí byť okamžite pozastavená a admin rozhodne ako
ďalej. Vedome zneužívanie bugu je prísne zakázané.
3.4 Externé programy / Hacky / Cheaty
Používanie akýchkoľvek programov ovplyvňujúcich hru DotA 2 (makrá, scripty a podobne) alebo
Steam je prísne zakázané.
4 Koniec hry
Hra je ukončená, keď je Ancient zničený, keď väčšina hráčov z tímu úmyselne odíde, alebo keď admin
rozhodne. (poznámka: Hra nie je ukončená, keď niekto napíše “gg” alebo “ff”. Vždy pokračujte dokým
nie je Ancient zničený.)
Porušenie pravidiel alebo ich ignorovaním môže viesť k trestu pre celý team alebo konkrétneho
hráča. Admin rozhodne o výške a dĺžke trestu.
5 Tresty
Tresty udeľuje vedúci hry, podľa závažnosti priestupku. Tímu môžu byť udelené nasledovné tresty:
Kontumačná prehra na jeden až viac zápasov
Časová penalizácia na draft
Odobratie bodov (počas Group Stage)
Diskvalifikácia

( Prečítané 2127 krát)