Y-Games

esport tournament

1-3.6.2018

refinery gallery - BRATISLAVA

League of Legends

Pravidlá

MSR 2018

League of Legends

Prizepool:

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

Všeobecné pravidlá pre hru League of Legends

1) Hlavné pravidlá

1.1 Nárok na odmeny majú hráči ktorí odohrajú zápas v ktoróm môžu získat odmeny.

1.2 Zostavu nieje možné meniť behom pickovania alebo banovania.

1.3 Pokiaľ sa tím nedostaví k zápasu do 15 minút (od oficialného startu zápasu), je kontumačne porazený (nevztahuje sa na zápasy, ktorých zdržanie zavinilo predĺženie zápasu predchádzajucého).

1.4  Tímy maju možnosť pauzy v hre 10 minút na vyriešenie technických problémov,pokiaľ sa im problém nepodarí vyriešiť do stanoveného limutu, hru odohrajú v 4rocj. Následnej zdržovanie hry je tretané kontumáciou zápasu. Pokiaľ tím presiahne 10 minút, druý tím ho na to musí upozorniť a následne odpauzovať.

 1.5 Tím je povinný oznámiť dôvod pauzy pred pauznutím hry alebo hneď po nej. Pokial sa tak nestane, dostanú kontumačnú výhru.

1.6 Na každý zápas je vyhradená hodina čistého času, organizátori sa budú snažiť dodržať tento harmonogram. SnaŽte sa teda každý zápas zacať hrať čo najskôr, a pauzu si doprajte po včasnom odohratí zápasu

1.7 Tím, ktorý bude mať časový sklz sa ho musí pokúsiť dohnať. Pokiaľ sa zistí, ze akýkoľvek hráč alebo tím zdržuje priebeh turnaja kvôli nezmyselným dôvodom bude potrestaný

1.8 Pokiaľ ma niekto z hráčov technické problémy, je povinný kapitánovi tímu túto skutočnosť oznámiť a následne ho nahradiť hosťom, prípadne zápas odohrať v 4-roch.

1.9 V každom riešení ma admin hlavné slovo a vo výnimočných prípadoch môže určiť inakšie.

2.0 Pokiaľ majú 2 a viacej hráčov zle vyplnen=e game id, bude tím kontumovaný.

2.1 Pokiaľ maju oba tímy FREE WIN, nastupujú ihneď a platí pre nich rovnaké pravidla ako pre hráčov v prvom kole.

2.2 Tím, ktorý ma first pick musí založiť hru.

2.3 Pokiaľ tím podá protest pred hrou a začne sa hrať, tak sa protest nepočíta.

2.4 Pokiaľ tím nema vyplenú súpisku, tak bude kontumovaný.

2.5 Pokiaľ váš tím nikto nepozval do hry, musíte tak urobiť Vy a pozvať protivníkov.

3) Banování/Pickování

3.1 Podľa Tournament Draft Mode

Turnaje se hrají přes Custom game

(PLAY – CUSTOM GAME – CREATE GAME)
Mode: Tournament Draft Mode
Meno hry: YG TEAM1 vs. TEAM2
Heslo: YG

 

3.2 First Pick

Tím, ktorý je vyššie postavený v zozname registrovaných ma firstpick.

3.3 Volba Strany

Tím, ktorý ma First Pick ma právo volby strany.

3.4 Placeholder

Placeholder je povolen. Musí být včas oznámen soupeři. Maximální počet Placeholderu jsou 2 picky.

4) Remake

4.1 V prípade, že niektorému hráčovi padne hra pred piatou minútou a zároveň firstbloodom alebo v picku (V tomto prípade nemá nárok na remake v ), má jeho tím právo na remake hry, remake hry sa musí urobiť okamžite a hráč, ktorému to padlo má 10 minut na to, aby sa dostavil naspäť, prípadne môže byť nahradený hosťom. Zpstávají rovnaké picky, rovnaké summoner’s spelly.

4.2 Pokiaľ sa zjistí, že nejaký tím schválne zdržuje priebeh turnaja, hrozia mu veľmi vysoké tresty. Pokiaľ viete, že vašemu spoluhráčovi vyhorel počítač a v ten deň už určitě nebude schopný hráť, zožente si rýchlo hosťa, alebo hru odohrajte v 4roch.

4.3 Pokiaľ sa pri banovaní a pickovaní dostane tím do situácie, kde nieje schopný vymeniť si šampiónov tak, aby sa dostali k správnym hráčom má tím právo na konci pickovania hru zrušiť, okamžite založiť novú a hrdiny veľmi rychlo napickovat. Tímy sú povinné robiť si screen s napickovanými hrdinmi.

5) Tresty

5.1 Pokiaľ sa tím nedostalí do 15 minút od ofickalného štartu do hry, tak je kontumačne porazený. Pre jasný protest je nutné priložiť súbot, kde je vidieť custom hra s pozvanými súpermi a aktuálny čas.

 5.2 Flame/nadávky pred, po alebo mimo hru sú trestané kontumáciou zápasu.

5.3 Flame/nadávky v hre sú trestáné kontumaciou. Každý tím má možnost si v hre mutnúť nadávajucého hráča.

5.4 Úmyslné zdržovanie zápasu (opakovane zlý pick, odmítanie odštartovat hru, prerušovanie pauzy). – Podla uváženia admina.

5.5 Nedostavenie sa k zápasu. – Kontumácia zápasu

( Prečítané 3155 krát)