Y-Games

esport tournament

1-3.6.2018

refinery gallery - BRATISLAVA

Informácie o súťaži v Cosplay

[archívny príspevok]

REGISTRÁCIA

Súťažiaci sa môže registrovať na našej mailovej adrese cosplay@y-games.sk, v termíne 26.02.2017-16.04.2017.
V registračnom maile je potrebné uviesť:
 • Meno
 • Priezvisko
 • Nickname a/alebo názov skupiny
 • Dátum narodenia
 • Kontakt (telefónne číslo, emailovú adresu)
 • Názov postavy, názov hry / anime / knihy / filmu /… z ktorej pochádza + jej obrázok (v kvalitnom rozlíšení)
 • 2 – 4 fotografie z tvorby Cosplayu – dôkaz, že je Cosplay ručne vyrobený (nie je kupovaný) – je možné doložiť najneskôr do 16.04.2017.
 • Hudbu, ktorú chce mať súťažiaci popri jeho vystúpení
  Registrovaním účastník súhlasí s následným spracovávaním údajov pre účely súťaže. Zároveň súhlasí s pravidlami súťaže a preberá zodpovednosť za svoje konanie.
V prípade, že súťažiaci nedovŕšil 18 rokov, je potrebné zaslať naskenovaný súhlas zákonného zástupcu o účasti v súťaži spolu s registráciou alebo ju odovzdá priamo na akcii.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

 • Súťažiaci musí mať najmenej 16 rokov. V prípade, že nie je plnoletý je potrebný súhlas zákonného zástupcu.
 • Súťaže sa môže zúčastniť maximálne 25 súťažiacich.
 • Registrácie bez všetkých potrebných údajov nebudú akceptované.
 • Počas súťaže sa účastníci musia správať slušne. Nevhodné správanie na pódiu, t. j. nadávanie, sexuálne narážky, ukazovanie spodnej bielizne atď., nebude tolerované. Súťažiaci bude vzápätí vylúčený a odvedený z pódia.
 • Všetci účastníci súťaže sú povinní spolupracovať s organizátormi, dodržiavať časový harmonogram, vyvarovať sa nevhodnej komunikácii a konfliktom.
 • Pri porušení pravidiel a následnom diskvalifikovaní zo súťaže nemá účastník právo na vrátenie vstupného.

KOSTÝMY A PREDSTAVENIE

 • Kostým musí byť vlastnoručne vyrobený minimálne zo 60%.
 • Cosplaye vymyslených charakterov, originálnych kostýmov, upravených verzií postáv apod. nebudú akceptované.
 • Do súťaže sa nie je možné prihlásiť s kostýmom, ktorý sa umiestnil na Y-Games alebo inej cosplay súťaži.
 • Súťaže sa môže zúčastniť jednotlivec, ako aj skupina s max. 3 členmi. Členovia skupín budú hodnotení ako jednotlivci.
 • Kostým nesmie obsahovať funkčné zbrane. V prípade skutočných/airsoftových zbraní budú skonfiškované a vrátené po skončení akcie.
 • Medzi funkčné zbrane sa nepočítajú zbrane vyrobené z dreva, papieru a pod. Žiadna časť kostýmu nesmie nikoho zraniť ani zasiahnuť. Ohňostroje sú zakázané.
 • Kostým nesmie odhaľovať intímne partie.
 • Na predstavenie má účastník vyhradené maximálne 2 minúty.

PRIEBEH SÚŤAŽE

 • Cosplayeri musia potvrdiť svoju registráciu na mieste 22.04.2017 v čase 09:00 – 10:00. Pokiaľ súťažiaci nepotvrdí svoju účasť, bude automaticky vyradený zo súťaže.
 • V čase 14:00 pred súťažou budú cosplayeri hodnotení porotou zblízka kvôli prvým 3 miestam, aby mohli vidieť detaily a spýtať sa na ne. Ak účastník súťaže nebude stíhať hodnotenie v tomto čase, je povinný o tom dať vedieť organizátorom do konca registrácie, inak mu bude strhnutých 5 bodov za konštrukciu a presnosť, a bude hodnotený až po skončení súťaže. Výnimka nastáva jedine vo vážnych prípadoch.
 • Následne cosplay súťaž bude pozostávať z jedného kola, v ktorom súťažiaci predvedú svoje kostýmy. Tri miesta budú udelené porotou, jedno hlasovaním návštevníkov.
 • Moderátor uvedie meno cosplayera a jeho postavy.
 • Následne súťažiaci za sprievodu hudby vystúpi na pódium a predvedie svoju postavu v limite 2 minút.
 • Podľa počtu súťažiacich zavedieme aj krátky rozhovor ohľadom kostýmu. Znamená to, že pri malom počte súťažiacich určite očakávajte túto možnosť. Ak nie, moderátori vás budú volať jedného po druhom, aby nenastal časový sklz.
 • Cosplayer potom odíde z pódia, nasleduje hneď ďalší. Nakoniec budú všetci cosplayeri zvolaní na pódium kvôli spoločnej fotografii.
 • Po sčítaní hlasov a ohodnotení porotou budú výsledky súťaže vyhlásené podľa programu. Budeme vás o aktualizáciách informovať.
 • Ak by sa niektorý zo súťažiacich nemohol zúčastniť vyhodnotenia a náhodou by sa umiestnil, budeme vás kontaktovať e-mailom, aby sme vám mohli zaslať ceny (resp. sa dohodnúť na osobnom odbere).

ČO POROTA HODNOTÍ

 • Konštrukcia – technická stránka cosplayu
 • Presnosť – zhoda postavy s vyrobeným kostýmom
 • Vystúpenie – krátky role-play na pódiu
Organizátori si vyhradzujú právo na možné zmeny v programe, pravidlách a priebehu súťaže.
Ak máte ďalšie otázky, pripomienky, alebo si nie ste istí pravidlami, pokojne píšte na adresu cosplay@y-games.sk.
Zároveň vám prajeme veľa šťastia a úspechu nielen so súťažou, ale aj s výrobou cosplayu!  🙂

( Prečítané 1183 krát)