Y-Games

esport tournament

1-3.6.2018

refinery gallery - BRATISLAVA

Súťaž v Cosplay

REGISTRÁCIA

Súťažiaci sa môžu registrovať na e-mailovej adrese: cosplay@y-games.sk, v termíne 09.09.2017-12.10.2017 do polnoci.

V registračnom maile je potrebné uviesť:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Nickname a/alebo názov skupiny
 • Dátum narodenia
 • Kontakt (telefónne číslo, emailovú adresu)
 • Názov postavy, názov hry / anime / knihy / filmu /,  z ktorej postava pochádza + jej obrázok (v kvalitnom rozlíšení)
 • 2 – 4 fotografie z tvorby Cosplayu – dôkaz, že je Cosplay ručne vyrobený (nie je kupovaný) – je možné doložiť najneskôr do 13.10.2017.
 • Hudbu, ktorú chce mať súťažiaci popri jeho vystúpení

Registrovaním súťažiaci súhlasí s následným spracovávaním údajov pre účely súťaže. Zároveň súhlasí s pravidlami súťaže a preberá zodpovednosť za svoje správanie.

V prípade, že súťažiaci v deň súťaže nedovŕšil 18 rokov, je potrebné zaslať naskenovaný súhlas zákonného zástupcu o účasti v súťaži spolu s registráciou alebo ju odovzdať priamo na akcii organizátorom cosplay súťaže.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ cosplay súťaže

 • Minimálny vek súťažiaceho môže byť 16 rokov. V prípade, že nie je plnoletý je potrebný súhlas zákonného zástupcu.
 • Cosplay súťaž je obmedzená na max. 25 súťažiacich.
 • Registrácie bez všetkých potrebných údajov nebudú akceptované.
 • Počas súťaže sa účastníci musia správať slušne. Nevhodné správanie na pódiu, t. j. nadávanie, sexuálne narážky, ukazovanie spodnej bielizne atď., nebude tolerované. Súťažiaci bude vzápätí vylúčený a odvedený z pódia.
 • Všetci účastníci súťaže sú povinní spolupracovať s organizátormi, dodržiavať časový harmonogram, vyvarovať sa nevhodnej komunikácii a konfliktom.
 • Pri porušení pravidiel a následnom diskvalifikovaní zo súťaže nemá účastník právo na vrátenie vstupného.

KOSTÝMY A PREDSTAVENIE

 • Kostým musí byť vlastnoručne vyrobený súťažiacim minimálne zo 60%.
 • Cosplaye nejestvujúcich postáv, originálnych kostýmov, upravených verzií postáv apod. nebudú akceptované.
 • Do súťaže sa nie je možné prihlásiť s kostýmom, ktorý sa umiestnil na predchádzajúcich ročníkoch Y-Games, prípadne iných cosplay súťaží.
 • Súťaže sa môže zúčastniť jednotlivec, ako aj skupina s max. 3 členmi. Členovia skupín budú však hodnotení ako jednotlivci.
 • Kostým nesmie obsahovať funkčné zbrane. V prípade skutočných/airsoftových zbraní budú skonfiškované a vrátené po skončení akcie. Ak si súťažiaci nie je istý, či jeho zbraň spĺňa/ nespĺňa tieto kritéria, informuje sa u organizátora.
 • Medzi funkčné zbrane sa nepočítajú zbrane vyrobené z dreva, papiera a pod. Žiadna časť kostýmu nesmie nikoho zraniť ani zasiahnuť. Otvorený oheň, dym/dymostroje sú zakázané.
 • Kostým nesmie odhaľovať intímne partie.
 • Na predstavenie má účastník vyhradené maximálne 2 minúty.

PRIEBEH SÚŤAŽE

 • Cosplayeri musia potvrdiť svoju registráciu na mieste 14.10.2017 v čase 09:00 – 10:00. Pokiaľ súťažiaci nepotvrdí svoju účasť, bude automaticky vyradený zo súťaže.
 • V čase 14:00 pred súťažou budú cosplayeri hodnotení odbornou porotou. Ak účastník súťaže nebude stíhať hodnotenie v tomto čase, je povinný o tom dať vedieť organizátorom do konca registrácie, inak mu bude strhnutých 5 bodov za konštrukciu a presnosť, a bude hodnotený až po skončení súťaže. Výnimka nastáva jedine vo vážnych prípadoch.
 • Cosplay súťaž pozostáva z jedného kola na pódiu, kde súťažiaci predvedú svoje kostýmy.
 • Tri miesta budú udelené porotou, jedno hlasovaním návštevníkov.
 • Moderátor uvedie meno cosplayera a jeho postavy.Následne súťažiaci za sprievodu hudby vystúpi na pódium a predvedie svoju postavu v limite 2 minút. Cosplayer po svojom vystúpení odíde z pódia, so začiatkom hudb nastupuje ďalší súťažiaci. Nakoniec budú všetci cosplayeri zvolaní na pódium pre účely rekapituácie a spoločnej fotografie.
 • Po sčítaní hlasov a ohodnotení porotou budú výsledky súťaže vyhlásené podľa programu. Budeme vás o aktualizáciách informovať.
 • Ak by sa niektorý zo súťažiacich nemohol zúčastniť vyhodnotenia a umiestnil by sa, bude kontaktovaný e-mailom, a ceny mu budú zaslané.

ČO POROTA HODNOTÍ

 • Konštrukcia – technická stránka cosplayu
 • Presnosť/ podoba – zhoda postavy s vyrobeným kostýmom
 • Vystúpenie / performance– krátky role-play na pódiu

Organizátori si vyhradzujú právo na možné zmeny v programe, pravidlách a priebehu súťaže.

Zaslaním prihlášky udeľujete súhlas na marketingové použitie fotografických výstupov zhotovených počas trvania herného turnaja a sprievodných akcií

Ak máte ďalšie otázky, pripomienky, alebo si nie ste istí pravidlami, pokojne píšte na adresu cosplay@y-games.sk.

Zároveň vám prajeme veľa šťastia a úspechu nielen so súťažou, ale aj s výrobou cosplayu! 🙂

( Prečítané 398 krát)