Y-Games

esport tournament

1-3.6.2018

refinery gallery - BRATISLAVA

Warcraft 3

[archívny príspevok]

REGISTRUJ SA

Pravidlá:*

rýchlosť hry: rýchla

náhodná rasa: nie

náhodný hrdina: nie

viditeľnosť: štandardná

mapa: hráči sa dohodnú, alebo náhodne zvolená

* Pravidlá sa môžu zmeniť za súhlasu všetkých zúčastnených

 

Spôsob hrania: 1on1

Systém: Záleží od počtu účastníkov (do 6 = každý s každým, nad 6 účastníkov skupiny, prví dvaja zo skupiny postúpia do playoff)

Je potrebné si doniesť vlastný počítač.

Bude sa používať patch verzia 1.26a, prípade potreby bude v dispozícii inštalačka

( Prečítané 157 krát)