Y-Games

esport tournament

1-3.6.2018

refinery gallery - BRATISLAVA

League of Legends

[archívny príspevok]

VýsledkyPravidlá k hre League of Legends

Uvedené pravidlá sa viažu na hru League of Legends a účastníkov podujatia Y-Games. Ktokoľvek sa registruje do hry League of Legends na podujatí Y-Games automatický súhlasí s týmito pravidlami a potvrdzuje, že si ich prečítal a rozumel im. Každý účastník hry League of Legends na podujatí Y-Games je povinný sa týmito pravidlami riadiť. Nakoľko pravidlá nie sú finálne a môžu sa v priebehu turnaja meniť a upravovať podľa potrieb organizátorov, každý zúčastnený sa zaväzuje počúvať a dodržiavať pokyny organizátora hernej sekcie League of Legends na podujatí Y-Games.

  1. Hráči a tímy

Hráči sa na podujatie Y-Games, do hry League of Legends, registrujú pomocou online formulára. Uprednostňované sú už hotové tímy pred jednotlivcami. Tímy vyberá a ohlasuje organizátor a správca hernej sekcie League of Legends na základe času registrácie tímov (prednosť majú VIP tímy).

Hrací server sa volí podľa požiadaviek hráčov – hlasovaním (vyhralo EUNE). Organizátor neposkytuje herné účty pre hráčov, ktorí nemajú herný účet na určenom serveri.

Tímy si hráči skladajú ešte pred podujatím. Jednotlivcom v prípade potreby poskladá tím organizátor. Každý tím môže mať jedného náhradníka, ktorý však nesmie byť v žiadnom inom tíme. Hráči sa musia dostaviť na podujatie a všetky zápasy odohrať v stanovený deň, hranie z domu nie je povolené.

  1. Chovanie hráčov

Hráči sú povinní správať sa k druhému tímu s rešpektom, sú povinní dodržiavať etický kódex chovania. V prípade zistenia zlého chovania si organizátor vyhradzuje práve vyradiť jednotlivca/poprípade tím z turnaja bez nároku na vrátenie prezentačného poplatku.

  1. Cheatovanie

V prípade zistenia použitia nelegálnych pomôcok v hre – tzv. cheatov, si organizátor vyhradzuje plné právo na vylúčenie celého tímu z turnaja s možnosťou dodatočného zákazu pre budúce ročníky.

  1. Systém a štýl hrania

Turnaj Y-Games v hernej sekcii League of Legends sa hrá štýlom skupín. Herné tímy hrajú v skupine hracie zápasy štýlom každý s každým BO1. Prvé dva tímy v skupine, ktoré budú mať  najviac vyhratých zápasov, postupujú do semifinále.

Semifinále sa hrá štýlom BO3. Prvý tím z prvej skupiny hraje s druhým tímom z druhej skupiny. Prvý tím z druhej skupiny hraje s druhým tímom z prvej skupiny. Víťazi semifinálových zápasov hrajú vo finále. Porazení hrajú v zápase o tretie miesto.

Finále a zápas o tretie miesto sa hraje štýlom BO5.

  1. Banning a picking systém

Celý banning a picking systém sa hraje podľa turnajového draft módu.

Hru musí založiť tím, ktorého priemerné MMR všetkých hráčov je vyššie, ako priemerné MMR druhého tímu. Tento tím má taktiež prvý výber champióna (hernej postavičky). Priemerné MMR tímu bude uvedené v hernej tabuľke na stránke y-games.sk minimálne 2 dni pred začiatkom turnaja.

  1. Screenshoty a zadávanie výsledkov

Víťazný tím je povinný zabezpečiť screenshot s konečným výsledkom z lobby, a to okamžite po skončení zápasu. Screenshot je povinný odoslať na e-mailovú adresu lol@y-games.sk, poprípade kontaktovať organizátora hernej sekcie League of Legends, ktorý si výsledok zapíše.

  1. Remake hry

V prípade, ak niektorému hráčovi spadne hra ešte pred piatou minútou a zároveň firstbloodom, má jeho tím právo na remake hry. Remake hry sa musí urobiť okamžite a hráč, ktorému hra spadla, má klasicky 10 minút na opätovné spojazdnenie hry. V prípade problémov je možné hráča nahradiť náhradníkom. Picky a summoner spells ostávajú rovnaké.

  1. Dodržiavanie limitov herného turnaja

Tím má presne 15 minút na začatie hry. Zdržiavanie herného turnaja sa trestá podľa uváženia organizátora hernej sekcie League of Legends.

Každý tím si musí zvoliť svojho vedúceho. Vedúci je povinný nahlasovať akékoľvek problémy, ktoré sa počas turnaja vyskytnú v jeho tíme – problémy s konektivitou, problémy s rozmiestnením, problémy s hracím klientom, prípadne počítačom. Vedúci tímu taktiež posiela screenshoty po hre na určený e-mail, prípadne volá vedúceho hernej sekcie League of Legends turnaja Y-Games. Taktiež je povinný byť aktívne na určenom TeamSpeak serveri, ktorý sa bude v deň turnaja používať v prípade potreby rýchlej komunikácie s organizátormi Leauge of Legends sekcie.

  • Vysielanie a streamovanie herných zápasov

Hráči majú striktný zákaz akokoľvek streamovať, vysielať, shoutcastiť či iným spôsobom zdieľať audio alebo vizuálny obraz hry. Organizátor podujatia si exkluzívne vyhradzuje akékoľvek práva vzťahujúce sa k pokrytiu hier v sekcii League of Legends na podujatí Y-Games. Tieto práva zahŕňajú akékoľvek formy prenosu (IRC botmi, shoutcastmi, stream, GTV, TV vysielanie, a podobne. Y-Games má právo poskytnúť práva na vysielanie zápasu alebo niekoľkých zápasov tretej osobe alebo samotným zúčastneným hráčom. V tomto prípade je potrebné, aby sa podmienky dohodli s manažérom Y-Games a organizátorom hernej sekcie League of Legends ešte pred podujatím.

( Prečítané 1531 krát)