Y-Games

esport tournament

1-3.6.2018

refinery gallery - BRATISLAVA

League of Legends

[archívny príspevok]

 

Uvedené pravidlá sa viažu na hru League of Legends (LoL) a účastníkov podujatia Y-Games. Ktokoľvek sa registruje do hry LoL na podujatí Y-Games automatický súhlasí s týmito pravidlami a potvrdzuje, že si ich prečítal a rozumel im. Každý účastník hry LoL na podujatí Y-Games je povinný sa týmito pravidlami riadiť. Nakoľko pravidlá nie sú finálne a môžu sa v priebehu turnaja meniť a upravovať podľa potrieb organizátorov, každý zúčastnený sa zaväzuje počúvať a dodržiavať pokyny organizátora hernej sekcie League of Legends na podujatí Y-Games.

Dátum: 16. – 17. 04. 2016

1. Hráči a tímy

Hráči sa na podujatie Y-Games, do hry LoL, registrujú pomocou online formulára. Tímy vyberá a ohlasuje organizátor a správca hernej sekcie League of Legends na základe času registrácie tímov (prednosť majú VIP tímy). Hrací server sa volil podľa požiadaviek hráčov – hlasovaním (vyhralo EUNE). Organizátor neposkytuje herné účty pre hráčov, ktorí nemajú herný účet na určenom serveri. Tímy si hráči skladajú ešte pred podujatím. Jednotlivcom v prípade potreby poskladá tím organizátor. Každý tím môže mať jedného náhradníka, ktorý však nesmie byť v žiadnom inom tíme. Hráči sa musia dostaviť na podujatie a všetky zápasy odohrať v stanovený deň, hranie z domu nie je povolené. Y-Games turnaj je BYOD (Bring Your Own Device), tak je nutné, aby si každý hráč priniesol svoj vlastný počítač. Časový limit na pripojenie, spojazdnenie či opravu poruchy zariadenia je 30 minút, v prípade prekročenia tejto doby je možné tím diskvalifikovať bez nároku na vrátenie štartovného. Hráči sa pripájajú na sieť pomocou LAN konektora na notebooku(počítači), takže si treba pred turnajom skontrolovať funkčnosť(prívrženci jabĺk si doniesť prechodku).

2. Chovanie

Hráči sú povinní správať sa k druhému tímu s rešpektom, sú povinní dodržiavať etický kódex chovania. V prípade zistenia zlého chovania si organizátor vyhradzuje práve vyradiť jednotlivca/poprípade tím z turnaja bez nároku na vrátenie prezentačného poplatku.

3. Cheatovanie

V prípade zistenia použitia nelegálnych pomôcok v hre – tzv. cheatov, si organizátor vyhradzuje plné právo na vylúčenie celého tímu z turnaja s možnosťou dodatočného zákazu pre budúce ročníky.

4. Systém a štýl hrania

Priamo na mieste bude hrať maximálne 32 tímov, ak sa presiahne tento počet, bude sa hrať kvalifikačné kolo cez internet a hráči sú povinní po skončení tohto kola zaslať screenshot pozápasovej tabuľky na e-mail lol@y-games.sk. Na mieste sa turnaj hrá dva dni, finálové zápasy sa odohrajú v nedeľu.

Systém hrania zverejníme po približnej predstave o počte tímov.

5. Banning a picking systém

Celý banning a picking systém sa hraje podľa turnajového draft módu. Hru musí založiť tím, ktorého priemerné MMR všetkých hráčov je vyššie, ako priemerné MMR druhého tímu. Tento tím má taktiež prvý výber champióna (hernej postavičky). Priemerné MMR tímu bude uvedené v hernej tabuľke na stránke y-games.sk minimálne 2 dni pred začiatkom turnaja.

6. Screenshoty a zadávanie výsledkov

Víťazný tím je povinný zabezpečiť screenshot s konečným výsledkom z lobby, a to okamžite po skončení zápasu. Screenshot je povinný odoslať na e-mailovú adresu lol@y-games.sk, poprípade kontaktovať organizátora hernej sekcie League of Legends, ktorý si výsledok zapíše.

7. Remake hry

V prípade, ak niektorému hráčovi spadne hra ešte pred piatou minútou a zároveň firstbloodom, má jeho tím právo na remake hry. Remake hry sa musí urobiť okamžite a hráč, ktorému hra spadla, má klasicky 10 minút na opätovné spojazdnenie hry. V prípade problémov je možné hráča nahradiť náhradníkom. Picky a summoner spells ostávajú rovnaké.

8. Dodržiavanie limitov herného turnaja

Tím má presne 15 minút na začatie hry. Zdržiavanie herného turnaja sa trestá podľa uváženia organizátora hernej sekcie League of Legends. Každý tím si musí zvoliť svojho vedúceho. Vedúci je povinný nahlasovať akékoľvek problémy, ktoré sa počas turnaja vyskytnú v jeho tíme – problémy s konektivitou, problémy s rozmiestnením, problémy s hracím klientom, prípadne počítačom. Vedúci tímu taktiež posiela screenshoty po hre na určený e-mail, prípadne volá vedúceho hernej sekcie League of Legends turnaja Y-Games.

  • Vysielanie a streamovanie herných zápasov

Hráči majú striktný zákaz akokoľvek streamovať, vysielať, shoutcastiť či iným spôsobom zdieľať audio alebo vizuálny obraz hry. Organizátor podujatia si exkluzívne vyhradzuje akékoľvek práva vzťahujúce sa k pokrytiu hier v sekcii League of Legends na podujatí Y-Games. Tieto práva zahŕňajú akékoľvek formy prenosu (IRC botmi, shoutcastmi, stream, GTV, TV vysielanie, a podobne. Y-Games má právo poskytnúť práva na vysielanie zápasu alebo niekoľkých zápasov tretej osobe alebo samotným zúčastneným hráčom. V tomto prípade je potrebné, aby sa podmienky dohodli s manažérom Y-Games a organizátorom hernej sekcie League of Legends ešte pred podujatím.

Kontakt

lol@y-games.sk

 

( Prečítané 9647 krát)