Y-Games

esport tournament

1-3.6.2018

refinery gallery - BRATISLAVA

Cosplay YGames 2016

[archívny príspevok]

Registrácia

Súťažiaci sa môže registrovať na našej mailovej adrese cosplay@y-games.sk, v termíne od 15.3.2016 – 8.4.2016.

V registračnom maili je potrebné uviesť:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Nickname a/alebo názov skupiny
 • Dátum narodenia
 • Kontakt (telefónne číslo, emailovú adresu)
 • Názov postavy, názov hry / anime / knihy / filmu /… z ktorej pochádza + jej obrázok (v kvalitnom rozlíšení)
 • 2 – 4 fotografie z tvorby Cosplayu – dôkaz, že je Cosplay ručne vyrobený (nie je kupovaný) – je možné doložiť najneskôr do 8.4.2016
 • Hudbu, ktorú chce mať súťažiaci popri jeho vystúpení

Registrovaním účastník súhlasí s následným spracovávaním údajov pre účely súťaže. Zároveň súhlasí s pravidlami súťaže a preberá zodpovednosť za svoje konanie.

V prípade, že súťažiaci nedovŕšil 18 rokov, je potrebné zaslať naskenovaný súhlas zákonného zástupcu o účasti v súťaži spolu s registráciou alebo ju odovzdá priamo na akcii.

Všeobecné pravidlá

 • Súťažiaci musí mať najmenej 16 rokov. V prípade, že nie je plnoletý je potrebný súhlas zákonného zástupcu.
 • Súťaže sa môže zúčastniť maximálne 25 súťažiacich.
 • Registrácie bez všetkých potrebných údajov nebudú akceptované.
 • Počas súťaže sa účastníci musia správať slušne. Nevhodné správanie na pódiu, t.j. nadávanie, sexuálne narážky, ukazovanie spodnej bielizne atď., nebude tolerované. Súťažiaci bude vzápätí vylúčený a odvedený z pódia.
 • Všetci účastníci súťaže sú povinní spolupracovať s organizátormi, dodržiavať časový harmonogram, vyvarovať sa nevhodnej komunikácii a konfliktom.
 • Pri porušení pravidiel a následnom diskvalifikovaní zo súťaže nemá účastník právo na vrátenie vstupného.

Kostýmy a predstavenie

 • Kostým musí byť vlastnoručne vyrobený minimálne zo 60%.
 • Cosplaye vymyslených charakterov, originálnych kostýmov, upravených verzií postáv apod. nebudú akceptované.
 • Do súťaže sa nie je možné prihlásiť s kostýmom, ktorý sa umiestnil na Y-Games alebo inej cosplay súťaži.
 • Súťaže sa môže zúčastniť jednotlivec, ako aj skupina s max. 3 členmi. Členovia skupín budú hodnotení ako jednotlivci.
 • Kostým nesmie obsahovať funkčné zbrane. V prípade skutočných/ airsoftových zbraní budú skonfiškované a vrátené po skončení akcie.
 • Medzi funkčné zbrane sa nepočítajú zbrane vyrobené z dreva, papieru a pod. Žiadna časť kostýmu nesmie nikoho zraniť ani zasiahnuť. Ohňostroje sú zakázané.
 • Kostým nesmie odhalovať intímne partie.
 • Na predstavenie má účastník vyhradené maximálne 2 minúty.

Priebeh súťaže

 • Cosplay súťaž bude pozostávať z jedného kola, v ktorom súťažiaci predvedú svoje kostýmy. Tri miesta budú udelené porotou, jedno hlasovaním návštevníkov.
 • Cosplayeri musia potvrdiť svoju registráciu na mieste 16.4.2016 v čase 09:00 – 10:00. Pokiaľ súťažiaci nepotvrdí svoju účasť, bude automaticky vyradený zo súťaže.
 • Moderátori uvedú meno cosplayera a jeho postavy.
 • Následne súťažiaci za sprievodu hudby vystúpi na pódium a predvedie svoju postavu v limite 2 minút.
 • Podľa počtu súťažiacich zavedieme aj krátky rozhovor ohľadom kostýmu. Znamená to, že pri malom počte súťažiacich určite očakávajte túto možnosť. Ak nie, moderátori vás budú volať jedného po druhom, aby nenastal časový sklz.
 • Cosplayer potom odíde z pódia, nasleduje hneď ďalší. Nakoniec budú všetci cosplayeri zvolaní na pódium kvôli spoločnej fotografii.
 • Po ukončení súťaže bude cosplaye pre 3 hlavné miesta hodnotiť porota zostavená z 3 členov: Kasame, Niky a Adurna. Prezrú si cosplayerov z blízka, aby mohli vidieť detaily a spýtať sa na ne.
 • Po sčítaní hlasov a ohodnotení porotou budú výsledky súťaže vyhlásené podľa programu. Budeme vás o aktualizáciách informovať.
 • Ak by sa niektorý zo súťažiacich nemohol zúčastniť vyhodnotenia a náhodou by sa umiestnil, budeme vás kontaktovať e-mailom, aby sme vám mohli zaslať ceny (resp. sa dohodnúť na osobnom odbere)..

Čo porota hodnotí

Konštrukcia – technická stránka cosplayu

Presnosť – zhoda postavy s vyrobeným kostýmom

Vystúpenie – krátky roleplay na pódiu

Organizátori si vyhradujú právo na možné zmeny v programe, pravidlách a priebehu súťaže.

Ak máte ďalšie otázky, pripomienky, alebo si nie ste istí pravidlami, pokojne píšte na adresu cosplay@y-games.sk.

Veľa šťastia a úspechu nielen so súťažou, ale aj s výrobou cosplayu! 🙂

( Prečítané 2243 krát)